Paweł Derlikowski wygłosił prelekcję na 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych.

Paweł Derlikowski wygłosił prelekcję na 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych.

15.02.2013

Paweł Derlikowski wygłosił prelekcję na 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych. Konferencja odbyła się w dniach 14-15 lutego w Centrum Kongresowym OSSA i była organizowana przez InHort Skierniewice, Bayer CropScience oraz Komitet Ochrony Roślin PAN. Prelekcja dotyczyła zmian w prawie wynikających z uchwalonej przez Sejm ustawy o środkach ochrony roślin.