Prawo pracy

Obsługa prawna pracodawców i pracowników w Warszawie Śródmieście

Kancelaria prawna Legal Alliance w Warszawie posiada bogate doświadczenie w sprawach obejmujących prawo pracy. Świadczymy usługi zarówno dla małych jak i średnich przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych. Pomoc prawna adresowana jest również do pracowników, którzy mogą liczyć na nas w sporach sądowych z pracodawcami. Udzielamy porad w zakresie warunków umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarnego albo związków i reprezentacji pracowników.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w obszarze:

 • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych,
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji;
 • projektowania indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, dobrych praktyk pracodawców;
 • przygotowywania dokumentacji pracowniczej, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania; polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie, korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi
 • legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
 • rozliczania czasu pracy,
 • opracowanie systemów wynagradzania, premiowania, innych systemów motywacyjnych oraz świadczeń dla pracowników różnych szczebli,
 • monitoring pracowników i ochrona prywatności pracowników, m.in. nagrywanie, kontrola skrzynek e-mail, korzystanie z portali społecznościowych,
 • ustanawiania rady pracowników i przedstawicieli pracowników, obowiązki informacyjne i konsultacyjne,
 • przejść zakładów pracy, transakcje M&A oraz outsourcing pracowników,
 • własności przemysłowej i praw autorskich do utworów powstałych w ramach stosunku pracy

Porady w kwestii prawa pracy w Warszawie

Polskie prawo nakłada wiele obowiązków na pracodawców, a sprostanie im wszystkim często wymaga fachowej wiedzy prawniczej. W naszej ofercie znajduje się bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, w ramach której towarzyszymy biznesmenom na wszystkich etapach działalności, w szczególności w procesie zatrudniania i zwalniania pracowników. Kancelaria adwokacka współpracuje z pracodawcą, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z naruszeniem przepisów w obszarze polityki kadrowej. Pomoc prawna dotyczy zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Każdy adwokat pracujący w naszej kancelarii ma wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia różnych spraw z zakresu prawa pracy. Kancelaria prawna Legal Alliance z Warszawy jest tutaj po to, aby pomóc Ci prowadzić działalność i pracować w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także rozwiązywać konflikty w satysfakcjonujący sposób. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, stawiamy na współpracę partnerską i wspólnie dobieramy środki, które najlepiej sprawdzą się w jego sytuacji.

Adwokat od prawa pracy w Warszawie

Chociaż wielu pracodawców decyduje się korzystać z ogólnodostępnych wzorów umów lub innych dokumentów, trzeba zauważyć, że tak jak nie ma jednej firmy, nie ma uniwersalnego dokumentu, który spełni wszystkie potrzeby przedsiębiorcy. Umowa o pracę powinna uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa i uzgadniać indywidualne warunki współpracy. W przeciwnym wypadku łatwo o luki, niedociągnięcia i niezadowolenie obu stron stosunku pracy.

Pomoc prawna , którą oferujemy, obejmuje sporządzanie oryginalnych umów o pracę, kontraktów menadżerskich albo B2B, dokumentacji pracowniczej, regulaminów i wewnętrznych źródeł prawa np. uchwał zarządu spółki. Prawnik opiekujący się daną firmą reprezentuje klienta w sporach przed sądem, może także pośredniczych w mediacjach pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem związku pracowników. Obsługa prawna uwzględnia także porady w zakresie prawa pracy unii europejskiej oraz zatrudniania cudzoziemców.

Prawo pracy, a RODO

Od maja 2018 roku zgodnie z przepisami RODO każdy pracodawca jest zobowiązany wdrożyć procedury ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów biorących udział w rekrutacji. Rozporządzenie nakłada na pracodawców obowiązek poinformowania osób, których dane przetwarzają o celu i sposobie gromadzenia tych informacji. RODO określa katalog danych, których pracodawca może wymagać od pracownika. Nasza kancelaria adwokacka udziela porad w zakresie prawa pracy jako dostosowania firmy do polityki ochrony danych osobowych i prowadzenia procesów rekrutacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.