O nas

Paweł Derlikowski i Radosław Domalewski współpracę rozpoczęli już w 2008 r. pracując wspólnie w jednej z największych polskich kancelarii. Podobne zainteresowania tematyczne, zgodna współpraca we wspólnych projektach, a także wzajemne zrozumienie pozwoliło im na efektywne działanie na rzecz Klienta. Odniesienie takiej korzyści naturalnie spowodowało decyzję o połączeniu zespołów indywidualnych kancelarii Partnerów.

Niewątpliwe znaczenie w decyzji o połączeniu, miała okoliczność, iż każdy z Partnerów rozpoczynał swoją pracę w rodzinnych kancelariach i w konsekwencji każdy z Partnerów priorytetowo traktował możliwość tradycyjnego indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

 

Wspólne założenia, cele i priorytety poskutkowały współpracą, która z kolei
pozwoliła  na umożliwienie rozszerzenia oferty każdego z Partnerów i zaoferowanie
kompleksowej obsługi prawnej leżącej w interesie Klientów

Paweł Derlikowski

KONTAKT
p.derlikowski@legalalliance.pl
+48 501 050 573

Paweł Derlikowski

ADWOKAT

Adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie danych osobowych,  prawa farmaceutycznego, prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP". Posiada uprawnienia doradcy środków ochrony roślin. Jest autorem jedynego na polskim rynku komentarza do ustawy o środkach ochrony roślin. 

Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu procesów sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi, oraz w postępowaniach administracyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach dotyczących prawa pracy oraz prawa konkurencji i własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim.

Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP". Posiada uprawnienia doradcy środków ochrony roślin. Jest autorem jedynego na polskim rynku komentarza do ustawy o środkach ochrony roślin.

Radosław Domalewski

KONTAKT
r.domalewski@legalalliance.pl
+48 604 788 704

Radosław Domalewski

ADWOKAT

Radosław Domalewski, adwokat,  specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych, a także administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doradza podmiotom gospodarczym, w szczególności firmom rodzinnym, w ramach ich bieżącej obsługi prawnej.
Główne obszary zainteresowań to prawo zobowiązań, prawo administracyjne.

Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Podejmuje się prowadzenia spraw pro bono, gdy wymaga tego interes Klienta. Członek rady Fundacji Scolar.

Małgorzata Domalewska

KONTAKT
m.domalewska@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Małgorzata Domalewska

RADCA PRAWNY

Radca prawny, zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów i reklamy. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie autorskim, a także ochronie dóbr osobistych. Od samego początku swojej kariery doradzała wiodącym producentom telewizyjnym i filmowym oraz nadawcom telewizyjnym, a także agencjom reklamowym. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego.

Filip Domagalski

KONTAKT
f.domagalski@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Filip Domagalski

ADWOKAT

Adwokat Filip Domagalski w 2006 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej wspólnie przez University of Florida Levin College of Law i Uniwerystet Warszawski.

W latach 2007-2011 odbywał Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W roku 2012 został wpisany na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od roku 2007 pracownik i współpracownik renomowanych firm prawniczych. Z Kancelarią Legal Alliance współpracuje od 2013 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie karnym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości, prawie spadkowym oraz dochodzeniu wierzytelności.

Beata Merlewska Budzik

KONTAKT
bmbudzik@legalalliance.pl+48 22 629 03 32

Beata Merlewska Budzik

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata uzyskała w 1998 r. i od tego czasu prowadziła Kancelarię Adwokacką. Od września 2017 r. wykonuje zawód radcy prawnego.
Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, układów zbiorowych pracy, optymalizacji struktur zatrudnienia oraz kadry menedżerskiej. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego. Reprezentuje osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne w negocjacjach, przy zawieraniu ugód, w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Jest autorką wielu publikacji:

  • „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prawo spółek handlowych” z serii Warszawski Zbiór Pism, Wydawnictwo C.H. BECK,  Warszawa – 2002 r.
  • Wydanie 2 „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prawo spółek handlowych” z serii Warszawski Zbiór Pism, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa - 2004 r.
  • Redakcja merytoryczna Wydania 2 „Prawo gospodarcze” z serii Warszawski Zbiór Pism, Wydawnictwo C.H. BECK,  Warszawa – 2004 r.
  • Prawo upadłościowe i naprawcze, edycja pierwsza z serii Kodeks System, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa - 2005 r.

Włada językiem polskim (ojczystym) i angielskim.

Kacper Dusiński

KONTAKT
k.dusinski@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Kacper Dusiński

ADWOKAT

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od roku 2013. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał przez szereg lat w renomowanych kancelariach prawnych oraz uczestnicząc w wielu procesach sądowych.

Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych i specjalistycznym doradztwie prawnym. Zajmuje się głównie prawem procesowym, prawem karnym, w tym prawem karnym-gospodarczym.

Uczestnik wielu złożonych postępowań karnych. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych (w tym podmioty gospodarcze – ofiary przestępstw i nadużyć).

Reprezentował Klientów w sprawach dotyczących między innymi: korupcji; oszustw; kradzieży; tzw. „zmów przetargowych”; odpowiedzialności kierowników budowy (tj. wypadków na budowach), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz karno-skarbowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Joanna Ostrowska

KONTAKT
j.ostrowska@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Joanna Ostrowska

asystentka prawna

Ukończyłam dwustopniowe studia ekonomicznie o specjalizacjach: Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie oraz Rachunkowość na uczelni Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie.

W czasie studiów magisterskich brałam udział w Międzynarodowym Konkursie Reklamowym PIAF – Prague International Advertising Festiwal w edycji 2014 roku, gdzie otrzymała wyróżnienie za swój projekt kampanii reklamowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych firmach z branży handlu i usług.

Posiadam certyfikat TELC z języka angielskiego uzyskany w ramach studiów licencjackich. Od ponad 5 lat specjalizuję się w zarządzaniu biurem kancelarii prawnej. Ze względu na zainteresowanie nowymi rozwiązaniami technologicznymi pragnę usprawniać pracę kancelarii.

Od dwóch lat łączę pracę asystenta prawnego z administrowaniem biurem. Lubię swoją pracę, bo mogę pracować z ludźmi i realizować odpowiedzialne zadania.

Rozumiem specyfikę pracy prawników. Wiem, jak ważna jest tajemnica adwokacka i radcowska. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wzrostu znaczenia marketingu opartego na Internecie oraz rozwoju narzędzi ułatwiających codzienną pracę i zarządzanie firmą.

Prywatnie miłośniczka tematów związanych z kryminalistyką i psychologią sądową, a w wolnych chwilach oddaje się również pasji związanej z gotowaniem.

Patrycja Czerżyńska

KONTAKT
a.haras@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Aleksandra Haras

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki drugiego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie nauki angażowała się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej. Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności prawem spadkowym, rzeczowym oraz prawem nieruchomości.

Z naszą kancelarią związana jest od 2020 r. Pracuje przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań sądowych oraz obsłudze prawnej firm.

Jacek Żbikowski

KONTAKT
j.zbikowski@legalalliance.pl
+48 22 629 03 32

Jacek Żbikowski

prawnik

Aplikant adwokacki Izby Siedleckiej. Mediator, członek Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa karnego, jaki i cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz pracy.

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Angażuje się w wiele przedsięwzięć społecznych, współpracujący przy tym z jednostkami samorządu terytorialnego, dzięki czemu posiada odpowiednią wiedzę niezbędną do prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego.