Ochrona danych osobowych

Kancelaria adwokacka do spraw RODO i ochrony danych osobowych w Warszawie Śródmieście

Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wiemy, w jaki sposób przeprowadzić wszystkie potrzebne modyfikacje w sposobie funkcjonowania firmy, aby dostosować ją do obowiązujących przepisów. Adwokat naszej kancelarii w Warszawie zrobi wszystko, aby pomóc Państwu gładko przejść przez cały proces i zrozumień obowiązki związane z RODO.

Nasza pomoc prawna obejmuje:

 • audyt prawny oraz techniczno-organizacyjny pod kątem wdrożenia przepisów RODO;
 • wdrożenie rozwiązań prawnych związanych z wejściem w życie RODO;
 • doradztwo i kompleksowa obsługa prawna projektów, z którymi wiąże się ochrona danych osobowych oraz doradztwo w zakresie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Klientów;
 • opracowywanie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych m.in. regulaminów wewnętrznych, polityk, klauzul informacyjnych, treści zgód;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, umów związanych z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym ramach grup kapitałowych, klauzul umownych dotyczących zachowania poufności przetwarzanych danych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie spraw, z którymi wiąże się ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych, w szczególności ich baz;
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych pracowników, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących monitoringu pracowników, używania sprzętu IT i aktywności w sieci Internet;
 • wsparcie prawne w zakresie działalności Inspektorów Danych Osobowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed GIODO/Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wsparcie prawne podczas kontroli prowadzonej przez ten organ;
 • wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing),
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie RODO.

Co więcej, współpracujemy z renomowaną firmą IT, która wspiera nas w zakresie audytu i rekomendacji w zakresie rozwiązań informatycznych.

Co robi adwokat w sprawach ochrony danych osobowych?

Prawidłowa ochrona danych osobowych to ważny element kultury każdej firmy. Biznesmen, który troszczy się o bezpieczeństwo danych klientów i kontrahentów, jest przez nich postrzegany jako bardziej wiarygodny. Ze względu na to, że przepisy RODO są stosunkowo nowe i wprowadzają wiele zmian, każdy przedsiębiorca powinien zatroszczyć się o staranne dostosowanie do nich swojej działalności.

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa prawna, pozwala naszym klientom skutecznie wdrożyć przepisy RODO. Pomagamy przeprowadzić ocenę stanu przetwarzania danych, a także zidentyfikować ryzyko ich wycieku. Doświadczony prawnik Legal Alliance z Warszawy sporządzi obowiązkową dokumentację ochrony danych osobowych oraz umowy powierzenia ich przetwarzania.

Czym jest RODO i kogo dotyczy?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane również RODO, weszło w życie 25 maja 2018 roku i od tego momentu wszyscy przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe klientów na potrzeby biznesu, są zobowiązani podporządkować się jego regulacjom. Przepisy rozporządzenia są stosowane bezpośrednio w każdym państwie Unii Europejskiej i dotyczą każdej firmy świadczącej swoje usługi albo produkty osobom prywatnym (fizycznym).

Nawet jeżeli dane przedsiębiorstwo nie ma siedziby w kraju UE, ale działa na tamtejszym rynku i przetwarza dane obywateli Unii Europejskiej w celach handlowych, jest zobowiązane podporządkować się przepisom RODO. Przykładowo, kancelaria adwokacka, która ma siedzibę w UK, ale działa na terytorium RP i obsługuje polskich klientów, podlega regulacjom rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez RODO

Każdy podmiot, który gromadzi dane osobowe klientów w ramach prowadzonej działalności, staje się administratorem danych osobowych i w związku z tym jest zobowiązany do podjęcia określonych działań. Przepisy RODO ogólnikowo informują, że administrator powinien zadbać o bezpieczeństwo danych i poinformować osobę, do której należą o ich przetwarzaniu. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób zatroszczyć się o informacje o swoich klientach, nasz prawnik znajdzie dla Ciebie właściwe rozwiązanie.

Gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, administrator ma obowiązek wdrożyć procedury umożliwiające ocenę stopnia naruszeń praw i wolności osób fizycznych, a także zgłosić incydent organowi nadzorczemu i powiadomić osoby, których dane dotyczą. Wspomniane przepisy nie należą do najprostszych, dlatego, aby prawidłowo wypełnić narzucone w nich obowiązki, przydaje się profesjonalna pomoc prawna.