Aktualności

12.09.2022

Postępująca cyfryzacja i łatwy dostęp do wielu dóbr sprawia, że problem plagiatu jest dość powszechny, ale jednocześnie budzi wiele wątpliwości. Pojęcie plagiat nie ma definicji normatywnej więc ciężko zdefiniować czym tak właściwie jest i jakie działanie jest plagiatem.

19.07.2022

Sierpień w polskim prawie będzie wprowadzał dość spore zmiany w zakresie prawa pracy. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Zmiany będą dotyczyć m.in. umowy na okres próbny, wypowiedzenia umowy o pracę, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop opiekuńczy, zasiłek macierzyński, elastyczny czas pracy, kontrola trzeźwości, praca zdalna.

02.06.2022

Sytuacje gdy jedno z rodziców jest pozbawione stale lub czasowo kontaktu z dzieckiem nie należą niestety do rzadkości. Zwykle utrudnienia są spowodowane działaniami drugiego z rodziców. Obecnie kodeks postępowania cywilnego uprawnia sąd do nałożenia kary pieniężanina rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem. Kara ta może zostać nałożona w określonych przypadkach.

02.06.2022

Nawet gdy na początkowym etapie rozwodzący się małżonkowie nie widzą potrzeby formalnego uregulowania zasad widzeń z dziećmi należy się zastanowić, czy nie lepiej mimo wszystko prawnie uregulować szczegółowych zasad sprawowania opieki.

Urlop wypoczynkowy w ujęciu prawnym

26.05.2022

Zaczyna się okres letni co jest równoznaczne z planowaniem wakacji oraz odpoczynku. Każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę polskie prawo przewiduje możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego. Należy podkreśli ć, że urlop jest coroczny, płatny i nieprzerwany. Nie można się go również zrzec lub przenieść na inną osobę, gdyż jest on ściśle związany z konkretną osobą. Udzielenie urlopu wypoczynkowego jest obowiązkiem pracodawcy, a nieprzestrzeganie tych uregulowań grozi nałożeniem n

16.05.2022

Suplementy diety cieszą się coraz większą popularnością. Według licznych badań w tym zakresie można zauważyć, że dwóch na trzech przebadanych Polaków przyjmuje suplementy diety. Ich dostępność jest dość szeroka, można je zdobyć zarówno w aptekach jak i internetowo. Na rynku pojawia się coraz większa ilość producentów suplementów diety. Ich liczba w 2021 roku wzrosła o 4,4 %. Fakt pojawiania się tak wielkiego wyboru suplementów świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu społec

06.05.2022

Wniosek egzekucyjny jest pismem kierowanym do komornika sądowego, który wszczyna egzekucję. Musi on spełniać określone wymogi, zawarte w art. 797 kpc. Należy również podkreślić, że aby złożyć wniosek egzekucyjny należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - jest to podstawa do wszczęcie egzekucji. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula jest nadawana przez sąd który wydał tytuł egzekucyjny i uprawnia do egzekucji.

E-commerce w ujęciu prawnym

12.04.2022

E-commerce, czyli z angielskiego e-handel to nic innego jak transakcje handlowe, które dokonywane są przy użyciu Internetu. Z roku na rok rośnie liczba transakcji dokonywanych drogą elektroniczną a dokonywanie zakupów przez Internet jest coraz popularniejszą metodą. Prowadzenie sklepów internetowych czyli tzw. e-commerce jest coraz popularniejszą formą działalności.

Ochrona danych osobowych od strony prawnej

01.04.2022

Ochrona danych osobowych jest coraz popularniejszym ale i rodzącym wiele pytań zagadnieniem głównie za sprawą przyjęcia w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych czyli tzw. RODO. Kwestie danych osobowych i jej ochrony do 2016 r. regulowała Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wejście w życie unijnego rozporządzenia wymogło aby dostosować się do unijnych standardów...

Kontrola NIK na rynku suplementów diety

28.03.2022

Suplementy diety według definicji określonej w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia są środkami spożywczymi, złożonymi z substancji odżywczych, a ich celem powinno być uzupełnienie normalnej diety. Mają na celu dostarczenie niezbędnych minerałów do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Od wielu lat panuje moda na suplementy diety i wiele osób zapomina, że dla utrzymania zdrowia niezbędny jest zdrowy tryb życia, a suplementy powinny być jedynie dodatkiem w

Paweł Derlikowski w dniu 25 października 2018r. na konferencji organizowanej przez Medical Pro Events
Paweł Derlikowski w dniu 17 maja 2018r. na konferencji organizowanej przez Medical Pro Events
1 2 3