Aktualności

16.05.2022

Suplementy diety cieszą się coraz większą popularnością. Według licznych badań w tym zakresie można zauważyć, że dwóch na trzech przebadanych Polaków przyjmuje suplementy diety. Ich dostępność jest dość szeroka, można je zdobyć zarówno w aptekach jak i internetowo. Na rynku pojawia się coraz większa ilość producentów suplementów diety. Ich liczba w 2021 roku wzrosła o 4,4 %. Fakt pojawiania się tak wielkiego wyboru suplementów świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu społec

06.05.2022

Wniosek egzekucyjny jest pismem kierowanym do komornika sądowego, który wszczyna egzekucję. Musi on spełniać określone wymogi, zawarte w art. 797 kpc. Należy również podkreślić, że aby złożyć wniosek egzekucyjny należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - jest to podstawa do wszczęcie egzekucji. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula jest nadawana przez sąd który wydał tytuł egzekucyjny i uprawnia do egzekucji.

E-commerce w ujęciu prawnym

12.04.2022

E-commerce, czyli z angielskiego e-handel to nic innego jak transakcje handlowe, które dokonywane są przy użyciu Internetu. Z roku na rok rośnie liczba transakcji dokonywanych drogą elektroniczną a dokonywanie zakupów przez Internet jest coraz popularniejszą metodą. Prowadzenie sklepów internetowych czyli tzw. e-commerce jest coraz popularniejszą formą działalności.

Ochrona danych osobowych od strony prawnej

01.04.2022

Ochrona danych osobowych jest coraz popularniejszym ale i rodzącym wiele pytań zagadnieniem głównie za sprawą przyjęcia w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych czyli tzw. RODO. Kwestie danych osobowych i jej ochrony do 2016 r. regulowała Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wejście w życie unijnego rozporządzenia wymogło aby dostosować się do unijnych standardów...

Kontrola NIK na rynku suplementów diety

28.03.2022

Suplementy diety według definicji określonej w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia są środkami spożywczymi, złożonymi z substancji odżywczych, a ich celem powinno być uzupełnienie normalnej diety. Mają na celu dostarczenie niezbędnych minerałów do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Od wielu lat panuje moda na suplementy diety i wiele osób zapomina, że dla utrzymania zdrowia niezbędny jest zdrowy tryb życia, a suplementy powinny być jedynie dodatkiem w

Paweł Derlikowski w dniu 25 października 2018r. na konferencji organizowanej przez Medical Pro Events
Paweł Derlikowski w dniu 17 maja 2018r. na konferencji organizowanej przez Medical Pro Events
Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 11 stycznia 2018r. prelekcję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 14 grudnia 2017r. prelekcję na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 11 grudnia 2017r. prelekcję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Paweł Derlikowski udzielił w dniu 20.04.2015 r. wywiadu Polskiemu Radiu 24
1 2