Aktualności

04.03.2023

Prawnik jak i adwokat do pewnego stopnia to pojęcia tożsame, nie mniej jednak są pewne różnice. Należy podkreślić, że jeden zawód wynika z drugiego tj. każdy adwokat to prawnik, ale nie każdy prawnik to adwokat. W powszechnym przekonaniu i świadomości ludzkiej przyjęło się, że określania: prawnik, adwokat, mecenas to pojęcia zamienne. Uznawane są wręcz za swoje synonimy lecz takie myślenie jest błędne. Wynika to z kilku kwestii opisanych poniżej.

13.03.2023

We współczesnym świecie, gdzie prawo staje się coraz bardziej skomplikowane i niezrozumiałe dla „zwykłego” człowieka, pojawia się zapotrzebowanie na pomoc adwokata. To właśnie do niego zwracam się o pomoc, gdy zaczynamy mieć problemy z prawem np. jako podejrzani, oskarżeni, pokrzywdzenie, ale również w sytuacji kiedy chcemy uporządkować swoje sprawy. Ale kim jest adwokat i jaka jest jego rola?

09.01.2023

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym według art. 611. gdy pojawia się zupełny rozkład małżeństwa każdy z małżonków może żądać, aby Sąd rozważył wydanie orzeczenia o separacji. Jest to jeden z głównych powodów na, który powołują się małżonkowie w przypadku podjęcia decyzji o separacji.

12.09.2022

Postępująca cyfryzacja i łatwy dostęp do wielu dóbr sprawia, że problem plagiatu jest dość powszechny, ale jednocześnie budzi wiele wątpliwości. Pojęcie plagiat nie ma definicji normatywnej więc ciężko zdefiniować czym tak właściwie jest i jakie działanie jest plagiatem.

19.07.2022

Sierpień w polskim prawie będzie wprowadzał dość spore zmiany w zakresie prawa pracy. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Zmiany będą dotyczyć m.in. umowy na okres próbny, wypowiedzenia umowy o pracę, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop opiekuńczy, zasiłek macierzyński, elastyczny czas pracy, kontrola trzeźwości, praca zdalna.

02.06.2022

Sytuacje gdy jedno z rodziców jest pozbawione stale lub czasowo kontaktu z dzieckiem nie należą niestety do rzadkości. Zwykle utrudnienia są spowodowane działaniami drugiego z rodziców. Obecnie kodeks postępowania cywilnego uprawnia sąd do nałożenia kary pieniężanina rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem. Kara ta może zostać nałożona w określonych przypadkach.

02.06.2022

Nawet gdy na początkowym etapie rozwodzący się małżonkowie nie widzą potrzeby formalnego uregulowania zasad widzeń z dziećmi należy się zastanowić, czy nie lepiej mimo wszystko prawnie uregulować szczegółowych zasad sprawowania opieki.

Urlop wypoczynkowy w ujęciu prawnym

26.05.2022

Zaczyna się okres letni co jest równoznaczne z planowaniem wakacji oraz odpoczynku. Każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę polskie prawo przewiduje możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego. Należy podkreśli ć, że urlop jest coroczny, płatny i nieprzerwany. Nie można się go również zrzec lub przenieść na inną osobę, gdyż jest on ściśle związany z konkretną osobą. Udzielenie urlopu wypoczynkowego jest obowiązkiem pracodawcy, a nieprzestrzeganie tych uregulowań grozi nałożeniem n

16.05.2022

Suplementy diety cieszą się coraz większą popularnością. Według licznych badań w tym zakresie można zauważyć, że dwóch na trzech przebadanych Polaków przyjmuje suplementy diety. Ich dostępność jest dość szeroka, można je zdobyć zarówno w aptekach jak i internetowo. Na rynku pojawia się coraz większa ilość producentów suplementów diety. Ich liczba w 2021 roku wzrosła o 4,4 %. Fakt pojawiania się tak wielkiego wyboru suplementów świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu społec

06.05.2022

Wniosek egzekucyjny jest pismem kierowanym do komornika sądowego, który wszczyna egzekucję. Musi on spełniać określone wymogi, zawarte w art. 797 kpc. Należy również podkreślić, że aby złożyć wniosek egzekucyjny należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - jest to podstawa do wszczęcie egzekucji. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula jest nadawana przez sąd który wydał tytuł egzekucyjny i uprawnia do egzekucji.

E-commerce w ujęciu prawnym

12.04.2022

E-commerce, czyli z angielskiego e-handel to nic innego jak transakcje handlowe, które dokonywane są przy użyciu Internetu. Z roku na rok rośnie liczba transakcji dokonywanych drogą elektroniczną a dokonywanie zakupów przez Internet jest coraz popularniejszą metodą. Prowadzenie sklepów internetowych czyli tzw. e-commerce jest coraz popularniejszą formą działalności.

Ochrona danych osobowych od strony prawnej

01.04.2022

Ochrona danych osobowych jest coraz popularniejszym ale i rodzącym wiele pytań zagadnieniem głównie za sprawą przyjęcia w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych czyli tzw. RODO. Kwestie danych osobowych i jej ochrony do 2016 r. regulowała Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wejście w życie unijnego rozporządzenia wymogło aby dostosować się do unijnych standardów...

1 2 3