Windykacja

Kancelaria windykacyjna w Warszawie Śródmieście

Nasza kancelaria adwokacka świadczy obsługę prawną windykacji na terenie Warszawy i okolic. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Na nasze wsparcie mogą liczyć osoby prywatne, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bądź reprezentujące spółkę.

Windykacja z kancelarią Legal Alliance z Warszawy to sposób na zaoszczędzenie sobie niepotrzebnych nerwów i stresu. Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie jesteśmy w stanie poprowadzić klienta drogą, która zawiedzie go do zwycięstwa.

W ramach współpracy kancelaria prawna oferuje:

 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 • kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
 • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
 • pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
 • reprezentowanie przed sądem przez adwokatów i radców prawnych,
 • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
 • zabezpieczenie wierzytelności,
 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.

Czym jest windykacja długów?

Windykacja to inaczej proces dochodzenia należności za pomocą środków określonych w przepisach prawnych. Dzięki niej wierzyciel może zmusić dłużnika do spłacenia zobowiązania i uniknąć strat finansowych. Zasadniczo wyróżniamy dwie formy prowadzenia postępowania windykacyjnego:

 1. Windykacja miękka — może być także zwana „polubowną”. Polega na tym, że wierzyciel osobiście przekonuje dłużnika do spłaty długu za pomocą powszechnych środków komunikacji, np. telefonując, wysyłając wiadomości SMS lub e-mail, w których zawiera wezwanie do zapłaty należności.
 2. Windykacja twarda — jest stosowana wtedy, kiedy pierwsza forma zawodzi. Wierzyciel zgłasza dłużnika do krajowego rejestru osób zadłużonych oraz występuje z pozwem do sądu. Po uzyskaniu sądowego wezwania do zapłaty może skorzystać z usług komornika sądowego i doprowadzić do egzekucji należności.

Warto wspomnieć, że na rynku działają firmy windykacyjne, które skupują długi od wierzycieli i zarabiają na odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników. Ich działania często są agresywne i ukierunkowane na jak najszybsze załatwienie sprawy, co przyczynia się do pogorszenia relacji pomiędzy stronami zobowiązania. Jeżeli zależy Ci na skutecznej windykacji długów, przyda Ci się profesjonalna pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię.

Skuteczna windykacja długów w Warszawie

Każda sprawa jest inna, dlatego nasza kancelaria adwokacka podchodzi do każdego klienta indywidualnie. Świadczymy pomoc na każdym etapie windykacji. W pierwszej kolejność nasze działania są ukierunkowane na doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala załagodzić konflikt, uniknąć kosztów postępowania sądowego i komorniczego, a nierzadko przyczynia się poprawy relacji stron. Kancelaria prawna, która nie jest emocjonalnie zaangażowana w spór, może pełnić rolę mediatora i pomóc klientowi znaleźć najlepsze wyjście z niekomfortowej sytuacji.

Jeżeli dłużnik odmawia negocjacji, wówczas adwokat zajmujący się sprawą, przystępuje do windykacji telefonicznej lub mailowej, a w końcu terenowej. Gdy żadna z tych metod nie przyniesie rezultatu, pozostaje złożenie pozwu do sądu i uzyskanie tytułu wykonawczego do egzekucji wierzytelności. Kancelaria adwokacka Legal Alliance z Warszawy oferuje usługi takie jak sporządzenie profesjonalnego wezwania do zapłaty, reprezentowanie klienta przed sądem przez adwokata lub radcę prawnego, przygotowanie wniosku egzekucyjnego oraz wspieranie komornika w działaniach egzekucyjnych.

Pomoc prawna w zakresie windykacji polubownej

Windykator (osoba lub firma wynajęta przez wierzyciela, której zadaniem jest odzyskanie długu przed wszczęciem postępowania sądowego) nie ma tak szerokich uprawnień jak komornik. Co istotne, adwokat pełniący rolę windykatora, nie może nachodzić dłużnika w mieszkaniu lub miejscu pracy, składać mu wizyt bez jego zgody, grozić lub w jakikolwiek inny sposób sprawiać, że osoba ta poczułaby się zagrożona. Nie wolno ujawniać informacji o długu osobom trzecim, a nawet rodzinie, pracodawcy lub współpracownikom dłużnika, jeżeli sprawa nie dotyczy ich bezpośrednio.

Gdy rolę windykatora pełni prawnik kancelarii Legal Allience, mogą mieć Państwo pewność, że sprawa zostanie załatwiona w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki adwokackiej. Doskonałe przygotowanie merytoryczne i zawodowe naszych pracowników sprawia, że każdy klient otrzymuje najwyższej jakości pomoc prawną.

Porady prawne w zakresie windykacji komorniczej

Komornik, działając na mocy orzeczenia sądu, jest upoważniony do dokonania egzekucji komorniczej, a także przejęcia takiej części majątku dłużnika, która odpowiada wysokości długu. Ma prawo przeszukać dom osoby zadłużonej w celu wydobycia przedmiotów, które mogą posłużyć do zaspokojenia wierzyciela, może zablokować rachunek bankowy dłużnika, ale jego obowiązkiem jest zostawienie takiej osobie sumę równą minimum 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Postępowanie z udziałem komornika wiąże się z dużymi emocjami i jest obarczone trudnościami np. w postaci sprzeciwu dłużnika. W miarę możliwości warto zakończyć sprawę na wcześniejszym etapie. Jeśli nie chcesz ponosić kosztów i stresu związanych z postępowaniem komorniczym, doświadczony prawnik naszej kancelarii z przyjemnością Ci w tym pomoże. Udzielamy porad zarówno na wcześniejszym etapie zadłużenia, jak i podczas samego procesu windykacji komorniczej. Kontaktujemy się w Twoim imieniu z komornikiem i dbamy o to, aby twoje prawa nie zostały naruszone.