Prawo farmaceutyczne, suplementy diety i kosmetyki

Obsługa prawna firm farmaceutycznych, kosmetycznych oraz suplementów w Warszawie Śródmieście

Kancelaria prawna Legal Alliance świadczy pomoc podmiotom zajmujących się obrotem i dystrybucją leków. Ze względu na to, jak bardzo złożone są przepisy tej dziedziny,profesjonalna pomoc prawna często okazuje się niezbędna. Adwokat z doświadczeniem doradza w sprawach polityki wewnętrznej firm farmaceutycznych, przygotowuje umowy z agencjami reklamowymi i reprezentuje interesy klienta przed organami państwowymi. Oferujemy porady prawne w zakresie legalnego prowadzenia badań klinicznych i pomagamy uzyskać pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także pozytywną opinię komisji bioetycznej.

W szczególności obsługa prawna obejmuje:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, przygotowywania umów z agencjami reklamowymi, opracowywania polityki wewnętrznej, prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla przedstawicieli handlowych;
 • opracowywanie i opiniowania umów dystrybucyjnych, przygotowywania zmian w zakresie systemu dystrybucji w celu zastosowania modelu dystrybucji bezpośredniej, przygotowywania wniosków o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lub prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 • doradztwo w zakresie kampanii edukacyjnych oraz sponsoringu radiowego i telewizyjnego,
 • przygotowanie wzorów umów na badania kliniczne (trójstronnych: sponsor – badacz – ośrodek oraz dwustronnych: sponsor – badacz, sponsor – ośrodek), opiniowania umów, negocjowania umów z badaczami oraz ośrodkami, przygotowywania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w badaniach klinicznych, wsparcia sponsorów lub CRO w dyskusjach z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz komisjami bioetycznymi;
 • W zakresie naszych świadczeń mieści się także:
 • sporządzenie oceny zgodności prowadzonych działań z Prawem farmaceutycznym oraz orzecznictwem ETS,
 • doradztwo w kwestii uzyskiwania lub zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych,
 • pomoc prawna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Farmaceutyczną,
 • obsługa prawna aptek w kontekście ich reklamy, reprezentowania ich przed Inspekcją Farmaceutyczną;
 • pomoc prawna w rejestracji, skróceniu bądź przedłużeniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Porady prawne w zakresie wprowadzania na rynek suplementów diety

Prawo dokładnie określa wymagania, jakie musi spełnić dany produkt, aby zostać uznany za suplement diety. Nasz prawnik udziela porad w zakresie wprowadzania produktu do obrotu, znakowania i spełnienia standardów prawnych. Usługi kancelarii obejmują wsparcie w kwestii dozwolonej reklamy i promocji suplementu.

Nasza kancelaria prawna doradza w sprawach:

 • klasyfikacji produktów do grupy suplementów diety lub innych środków spożywczych;
 • opiniowania składu produktów, w tym dopuszczalnych limitów witamin, składników mineralnych oraz innych składników wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny;
 • wprowadzania do obrotu suplementów diety na terytorium RP, w tym przygotowywania i składania powiadomień Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;
 • znakowania środków spożywczych pod kątem informacji obowiązkowych oraz oświadczeń zdrowotnych;
 • postępowania wyjaśniającego w sprawie kwalifikacji produktów, prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym przygotowywania wniosków o opinie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z uzasadnianiem kwalifikacji produktów (reprezentujemy Klientów na ich życzenie);
 • urzędowych kontroli żywności, w tym reprezentowania Klientów przed właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • reklamy środków spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, opiniowania ulotek i kampanii reklamowych.

Prawo a wyroby medyczne

Adwokat Legal Alliance posiada doświadczenie w kwestiach pomocy firmom zajmującym się wyrobem i dystrybucją wyrobów medycznych. Kancelaria adwokacka udziela pomocy w zakresie opiniowania produktów oraz odpowiedzialności związanej z incydentem medycznym. Reprezentujemy klientów w sprawach o wstrzymanie albo ograniczenie używania lub sprzedaży wyrobu medycznego.

W szczególności pomagamy w zakresie:

 • kwalifikacji produktów do grupy wyrobów medycznych oraz przypisania odpowiedniej klasy;
 • znakowania wyrobów medycznych;
 • wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu na terytorium RP po raz pierwszy, w tym w szczególności wsparcia Klientów w zakresie zgłoszeń i powiadomień przedkładanych Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • reklamy wyrobów medycznych, w tym opiniowania ulotek reklamowych.

Porady prawne w kwestii kosmetyków w Warszawie

Wprowadzenie na rynek kosmetyku jest obwarowane różnymi obostrzeniami prawnymi, do których należy się dostosować. Obsługa prawna świadczona przez naszą kancelarię obejmuje pomoc na etapach produkcji, badania i znakowania oraz wprowadzania produktu do sprzedaży. Chcąc założyć własną markę kosmetyczną, warto skorzystać z wiedzy profesjonalistów, których zrzesza nasza kancelaria adwokacka.

Prawnicy Legal Alliance doradzają w zakresie:

 • klasyfikacji produktów do grupy kosmetyków;
 • obowiązków notyfikacyjnych, w tym przygotowywania zgłoszeń do CPNP;
 • oznakowania i reklamy kosmetyków,
 • kwalifikacji produktów do grupy wyrobów medycznych oraz przypisania odpowiedniej klasy,
 • oznakowania wyrobów medycznych,
 • wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu na terytorium RP po raz pierwszy, w tym w szczególności wsparcia Klientów w zakresie zgłoszeń i powiadomień przedkładanych Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • reklamy wyrobów kosmetycznych, w tym opiniowania ulotek reklamowych,
 • obrotu wyrobami medycznymi oraz schematów dystrybucji,
 • umów na wytwarzanie wyrobów medycznych oraz ich dystrybucji.

PRODUKTY LECZNICZE

W zakresie Prawa Farmaceutycznego doradzamy w zakresie:

 1. reklamy produktów leczniczych, reprezentowania Klientów w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, przygotowywania umów z agencjami reklamowymi, opracowywania polityki wewnętrznej, prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla przedstawicieli handlowych;
 2. obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, w tym w szczególności opracowywania i opiniowania umów dystrybucyjnych, przygotowywania zmian w zakresie systemu dystrybucji w celu zastosowania modelu dystrybucji bezpośredniej, przygotowywania wniosków o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lub prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 3. działań niestanowiących reklamy produktów leczniczych, w tym w szczególności kampanii edukacyjnych oraz sponsoringu radiowego i telewizyjnego;
 4. badań klinicznych, w tym m.in. przygotowywania wzorów umów na przeprowadzenie badania klinicznego (trójstronnych: sponsor – badacz – ośrodek oraz dwustronnych: sponsor – badacz, sponsor – ośrodek), opiniowania umów, negocjowania umów z badaczami oraz ośrodkami, przygotowywania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w badaniach klinicznych, wsparcia sponsorów lub CRO w dyskusjach z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz komisjami bioetycznymi;
 5. importu równoległego, w tym m.in. oceny zgodności prowadzonych działań z Prawem farmaceutycznym oraz orzecznictwem ETS;
 6. wytwarzania produktów leczniczych, w tym m.in. uzyskiwania lub zmiany zezwolenia na wytwarzanie;
 7. działalności hurtowni w zakresie DPD, wsparcia prawnego w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Farmaceutyczną;
 8. działalności aptek w kontekście ich reklamy, reprezentowania ww. podmiotów przed Inspekcją Farmaceutyczną;
 9. rejestracji produktów leczniczych, w tym w zakresie prawnych aspektów rejestracji, skrócenia bądź przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz zagadnień związanych z ochroną wyłączności danych.