Firmy rodzinne

Adwokaci dla firmy rodzinnej w Warszawie Śródmieście

Doświadczony prawnik naszej kancelarii pomoże odzyskać dług i zaopiekuje się konkretną firmą rodzinną. Współpracujemy z przedsiębiorcami prowadzącymi tego rodzaju biznesy od wielu lat, co pozwala nam zaproponować rozwiązania, które są pomocne w trakcie bieżącej działalności gospodarczej, jak też pozwalają zagwarantować trwałość prowadzonej działalności. Adwokat kancelarii Legal Alliance w Warszawie przygotuje dla Państwa umowy i dokumentację potrzebną do utworzenia spółki, która będzie z sukcesami funkcjonowała przez wiele lat.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną dla firm rodzinnych w zakresie:

  • prawa rodzinnego
  • prawa cywilnego
  • prawa gospodarczego
  • prowadzenia negocjacji z podmiotami zewnętrznymi i reprezentacji organów spółek rodzinnych
  • prowadzenia mediacji między członkami firmy rodzinnej
  • sporządzania projektów umów, opinii prawnych, uchwał i innych dokumentów
  • przeprowadzenia podziału, łączenia lub procesu sukcesji firmy rodzinnej
  • przeprowadzenia audytu firmy rodzinnej

Firmy rodzinne i prywatne przedsiębiorstwa

Firmy rodzinne funkcjonują na polskim rynku od setek lat, a współcześnie tworzą zdecydowaną większość pośród małych i średnich przedsiębiorstw. Firma rodzinna może być zdefiniowana jako każdy podmiot gospodarczy z sektora MIŚP, mający dowolną formę prawną, który jest zarejestrowany i działa na terytorium Polski.

Najważniejszym kryterium odróżniającym firmę rodzinną od innych, jest fakt, że wspólnie pracuje w niej co najmniej dwóch członków jednej rodziny, a choćby jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Co ważne, członkowie jednej rodziny muszą posiadać w przedsiębiorstwie znaczne udziały.

Nasza kancelaria adwokacka dostrzega różne powody, dla których osoby decydują się założyć rodzinny biznes. Najbardziej oczywisty wydaje się motyw finansowy. Zyski pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej pozwalają na zapewnienie środków utrzymania członków rodziny. Samodzielne założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z większym ryzykiem i wymaganiami ciążącymi na jej właścicielu. Dzięki wsparciu rodziny rozwijanie biznesu może pójść sprawniej i przynieść większe dochody.

Prawo rodzinne w małym palcu

Prowadzenie firmy rodzinnej ma swoje plusy i minusy. Często problemy natury rodzinnej mają przełożenie na biznes i odwrotnie. To, że w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osoby spokrewnione więzi ekonomiczne i rodzinne mieszają się, może mieć wiele pozytywnych i negatywnych skutków. Wśród tych pierwszych należy wymienić większego zaufanie wobec pracowników z rodziny, ich większe zaangażowanie w pracę na rzecz przedsiębiorstwa, a także mniej sformalizowane relacje pozwalające na sprawną i efektywną komunikację w firmie.

Do minusów można zaliczyć ścisłe związanie życia rodziny z życiem firmy i przenoszenie sporów rodzinnych na sferę biznesu. Mogą pojawić się kłopoty z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych, a także nierówności pomiędzy pracownikami z rodziny i spoza niej. W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się kancelaria adwokacka, która dysponuje doświadczeniem w podobnych sprawach.

Prawnik, który nie jest bezpośrednio związany z firmą, może spojrzeć na wiele problemów z innej strony, co pozwoli na ich efektywne rozwiązanie. W kancelarii Legal Alliance z Warszawy znamy i rozumiemy wyzwania, przed którymi stają małe i średnie firmy. Obsługa prawna przedsiębiorców ma wiele aspektów i opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu pomiędzy kancelarią a Klientem. Taka więź tworzy się na przestrzeni czasu i opiera o dobre poznanie przedsiębiorstwa i potrzeb Klienta.

Obsługa prawna firm rodzinnych

Pomoc prawna dotyczy zarówno analizy wewnętrznej struktury, jak i dopasowania formy prawnej prowadzonej działalności do wymogów obowiązującego prawa. Ponadto obsługa prawna firm rodzinnych, którą oferuje nasza kancelaria adwokacka w Warszawie, obejmuje przygotowanie firmy do sukcesji oraz stworzenia odpowiednich relacji prawnych wewnątrz firmy.

Oczywiste jest, że firma rodzinna poza szczególną specyfikacją wynikającą z wewnętrznych relacji, prowadzi bieżącą działalność gospodarczą. Kancelaria prawna zapewnia wsparcie prawne takiej działalności przejawiające się m.in. w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Pomoc prawna naszej kancelarii jest związana z troszczeniem się o relacje między firmą a pracownikami, tworzeniem dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki, udziałem w mediacjach, a także reprezentacją Klienta przed sądami.

Znamy i rozumiemy problemy przed którymi stają małe i średnie firmy prowadzone przez rodzimych biznesmenów. Obsługa jest wieloaspektowa i opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu pomiędzy kancelarią i Klientem, do której niezbędne jest poznanie przedmiotu działalności Klienta.

Wsparcie prawne dotyczy zarówno analizy wewnętrznej struktury – i dopasowania formy prawnej prowadzonej działalności tak aby była ona optymalna z prawnego i podatkowego punktu widzenia. Ponadto obsługa prawa obejmuje zaproponowanie zabezpieczenia osób wchodzących w skład firmy rodzinnej co może zarówno dotyczyć przygotowania firmy do sukcesji, jak też stworzenia odpowiednich relacji prawnych wewnątrz firmy. Oczywistym jest też, że firma rodzinna poza szczególną specyfikacją wynikającą z relacji w firmie, prowadzi bieżącą działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne takiej działalności przejawiające się m.in. w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Wsparcie w relacjach między firmą a pracownikami, tworzenie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki, udział w mediacjach a także reprezentację podmiotu przed sądami, w szczególności w dochodzeniu wierzytelności na rzecz Klienta.

Powyższy zakres kompleksowej obsługi, działanie przez każdego z partnerów w rodzinnych kancelariach, pozwala przedstawić szytą na miarę ofertę dla firm rodzinnych, które stanowią trzon Klientów kancelarii. Współpraca z firmami rodzinnymi od wielu lat, pozwala na zaproponowanie rozwiązań, które zarówno pomogą w trakcie bieżącej działalności gospodarczej jak też pozwolą na zagwarantowanie trwałości firm rodzinnych. W tym zakresie przygotowujemy umowy, tworzymy spółki, które pozwalają na pozostanie firmy w rodzinie.

Jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiemy jak ważna jest w tym zawodzie ciągła potrzeba rozwoju i kształcenia dlatego jesteśmy na bieżąco z wszystkimi nowelizacjami prawa zarówno na poziomi krajowym jak i unii europejskiej.