Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze

Prawo środków ochrony roślin i produktów biobójczych w Warszawie Śródmieście

Uzyskanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin lub produktów biobójczych jest związane z załatwieniem wielu formalności i spełnieniem różnorodnych wymagań. Fachowa obsługa prawna kancelarii Legal Alliance z Warszawy zapewnia pomoc w szybkim i skutecznym proces wprowadzenia produktu na rynek.

Pomoc prawna w zakresie wprowadzania na rynek pestycydów obejmuje:

  1. sporządzanie opinii prawnych z zakresu środków ochrony roślin i produktów biobójczych;
  2. reprezentowanie uprawnionych podmiotów w czynnościach, mających na celu wyeliminowanie z rynku podrobionych środków ochrony roślin;
  3. reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  4. doradztwo związanym z rejestracją, etykietą i reklamą środków ochrony roślin;
  5. przygotowywanie dokumentacji prawnej niezbędnej do współpracy firm przy produkcji, konfekcji, a następnie dystrybucji środków ochrony roślin.

Czym są pestycydy? Prawnik wyjaśnia

Zarówno środki biobójcze jak i środki ochrony roślin są używane w celu zwalczania niepożądanych organizmów, tzn. pasożytów i szkodników. Obydwa produkty należą do grupy pestycydów i zawierają substancje czynne o właściwościach zabijających szkodliwe organizmy.

Ustawa o ochronie roślin definiuje środki ochrony roślin jako substancje aktywne lub preparaty wzbogacone o jedną albo więcej substancji aktywnych, których zadaniem jest przede wszystkim protekcja roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przed organizmami szkodliwymi, bądź zapobiegania występowaniu tych organizmów.

Z kolei produktem biobójczym nazywa się substancję czynną lub preparat, który zawiera minimum jedną substancję czynną i jest stosowany do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu albo kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych za pomocą działań chemicznych lub biologicznych.

Pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia na pestycydy

Aby środki biobójcze mogły być sprzedawane na terenie RP, należy złożyć wniosek oraz stosowne dokumenty do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wniosek może złożyć podmiot odpowiedzialny za środek, czyli przedsiębiorca, jego przedstawiciel (np.adwokat), lub przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Z kolei osoba, która zamierza wprowadzić do obrotu środki ochrony roślin, powinna zawnioskować o wydanie zezwolenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

Środki biobójcze i środki ochrony roślin powinny spełniać szereg wymagań, aby zostać dopuszczony do obrotu. Nawet niewielkie niedopatrzenie, może sprawić, że dany produkt nie uzyska zezwolenia, dlatego w procesie przygotowywania dokumentów niezbędna może okazać się profesjonalna pomoc prawna adwokata lub radcy prawnego.

Obsługa prawna firm z branży rolnej w Warszawie

Obsługa prawna kancelarii Legal Alliance obejmuje najwyższej jakości usługi we wszystkich sprawach związanych ze środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi. Pomagamy przedsiębiorcom dostosować się do wymogów prawa unijnego i wewnętrznych przepisów RP. Pomoc prawna obejmuje szereg czynności związanych z wprowadzaniem substancji biobójczych i ochronnych na polski rynek.

Adwokat Paweł Derlikowski pracuje dla agrobiznesu od roku 1998. Doradza wielu firmom z branży środków ochrony roślin, począwszy od tych niedużych aż do liderów rynku. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jest współautorem jedynego na rynku komentarza do Ustawy o środkach ochrony roślin.

Kancelaria świadczy kompleksowe i najwyższej jakości usługi we wszystkich sprawach związanych z środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi.

Nasza kancelaria prawna zlokalizowana jest w Warszawie, ale świadczymy pomoc dla producentów i rolników z całego kraju. Doświadczony prawnik Legal Alliance poprowadzi sprawy sądowe i administracyjne oraz będzie reprezentował Klienta przed innymi podmiotami. Możemy podjąć się także obsługi prawnej gospodarstw rolnych, rolników i grup producentów rolnych.