Obsługa prawna firm

Profesjonalna obsługa prawna firm w Warszawie Śródmieście

Mamy świadomość, że prowadzenie własnego biznesu jest bardzo wymagającym zadaniem. Polskie prawo obfituje w nowelizacje, a w gąszczu zmieniających się przepisów łatwo o pomyłki, dlatego nasza kancelaria prawna w Warszawie, wspiera przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że znajdujemy najlepsze rozwiązania dla osób, które dopiero wkraczają na rynek oraz dla bardziej doświadczonych biznesmenów.

Obsługa prawna , którą oferuje kancelaria adwokacka Legal Alliance, obejmuje m.in. profesjonalne porady, pomoc w doborze najkorzystniejszej formy działalności, załatwienie formalności związanych z rejestracją, prowadzeniem, rozliczaniem, a nawet likwidacją firmy. Oprócz tego zajmujemy się również ocenianiem ryzyka prawnego projektów, doradztwem w zakresie praw przedsiębiorców i konsumentów, a także przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Adwokat w Warszawie

W ramach świadczonych przez nas usług sporządzamy umowy, regulaminy, statuty, wzory uchwał, zarządzeń lub innych pism. Nasz adwokat napisze dla ciebie pozwy lub odpowiedzi na nie, sprawdzimy dokumenty do rejestracji w KRS, wnioski do instytucji publicznych, a także umowy o pracę, które zawierasz z zatrudnianymi osobami. Możesz liczyć na doradztwo prawne w kwestii wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przepisów BHP.

W Legal Alliance doradzamy podmiotom zakładającym działalność przy wyborze optymalnej prawnie i podatkowo formy dla prowadzonej działalności. Świadczymy kompleksową obsługę prawną firm działających na polskim rynku, a w szczególności spółek kapitałowych lub osobowych.

Prawnik kancelarii zapewnia:

  • bieżącą obsługę prawną korporacyjną spółek, w szczególności obsługę prawną organów spółek, w tym przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów,
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw,
  • przygotowanie oraz negocjowanie umów, oraz pełną obsługę prawną w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także przy transakcjach nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub ich wybranych składników majątkowych,
  • wsparcie prawne w zakresie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami.

Dla kogo stała pomoc prawnika?

Dla przedsiębiorcy, który chce skupić się prowadzeniu działalności i rozwijaniu firmy, korzystnym rozwiązaniem jest powierzenie kwestii prawnych zaufanej kancelarii. Profesjonalna pomoc prawna pozwala uniknąć błędów i zaoszczędzić sporo czasu. Każdy prawnik działający w Legal Alliance to profesjonalista z ogromnym doświadczeniem, który zrobi wszystko, aby pomóc swojemu klientowi rozwiązać kwestie związane z obowiązującymi przepisami.

Nasza warszawska kancelaria prawna zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną firm i organizacji pozarządowych. Nasze usługi oferujemy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Adwokaci Legal Alliance udzielają porad prawnych organizacjom pozarządowym, fundacjom, stowarzyszeniom i związkom zawodowym.

Obsługa prawna przedsiębiorstw w Warszawie

W procesie rozwoju firmy nierzadko dochodzi do zmian w jej strukturze. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, osoby prawne mogą łączyć się ze sobą w większe organizmy. Przepis ten dotyczy różnego rodzaju spółek (z wyłączeniem spółek cywilnych), spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych. Z drugiej strony istnieje zakaz łączenia się spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku lub spółki w upadłości.

Pomoc prawna jest nieoceniona w procesie łączenia, podziału lub przemian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obsługujemy transakcje handlowe klientów zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą firmy. Pomagamy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne spółek osobowych i kapitałowych, zamknąć bieżące sprawy i skutecznie spieniężyć majątek.

Oferta bieżącej pomocy prawnej

Stała obsługa prawna pozwala adwokatowi doskonale poznać firmę, nad którą sprawuje opiekę, zidentyfikować jej potrzeby i nawiązać relacje z pracownikami. W razie konieczności reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem prawnik nie musi zbierać wszystkich informacji dot. sprawy, ponieważ najczęściej już je posiada. Równie istotne jest zaufanie pomiędzy kancelarią, a jej klientem, które tworzy się podczas wieloletniej współpracy. Dzięki temu, że jest ze swoim prawnikiem w stałym kontakcie, biznesmen zyskuje poczucie bezpieczeństwa i pewności, że ktoś dba o jego interesy.

Kancelaria adwokacka Legal Allience w Warszawie wspiera swoich klientów nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z kontrahentami, uczestnicząc w negocjacjach lub reprezentując ich firmy w relacjach handlowych. Nasi prawnicy zadbają o to, aby warunki kontraktu były jak najkorzystniejsze dla klienta i wyjaśnią budzące wątpliwości zagadnienia. Jeżeli pomiędzy przedsiębiorcami dojdzie do nieporozumienia, pomożemy rozstrzygnąć spór na drodze mediacji