Prawo mediów (autorskie, dobra  osobiste, media)

Pomocy prawna w zakresie prawa autorskiego, dóbr osobistych i mediów w Warszawie Śródmieście

Prawo Internetu chroni dobra osobiste użytkowników sieci. Kancelaria prawna Legal Alliance z Warszawy oferuje obsługę prawną firm zajmujących się dystrybucją materiałów internetowych. Świadczymy doradztwo w zakresie przepisów o ochronie wizerunku, danych osobowych, a także wolności słowa w Internecie. Obszarem naszej pomocy objęte jest również prawo autorskie.

Media społecznościowe często stają się przestrzenią, w której dochodzi do zniewag lub zniesławień. Nasi prawnicy reprezentują interesy osób pokrzywdzonych atakami słownymi lub kradzieżą informacji w sieci i w ich imieniu dochodzą odszkodowań. Doradzamy autorom, którzy ucierpieli na skutek plagiatu.

Obsługa prawna prawa mediów świadczona przez kancelarię Legal Alliance obejmuje:

  • przygotowanie projektów umów przenoszących prawo autorskie, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), regulacji odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów,
  • rozstrzyganie kwestii prawnoautorskich aktualizacji i upgradów oprogramowania, a także tzw. wolnych licencji (open source),
  • przywłaszczenia (plagiaty) oraz inne naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych;
  • korzystanie z dozwolonego użytku osobistego i publicznego,
  • doradztwa w zakresie działalności e-commerce, w tym opracowanie podstawy prawnej do zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami,
  • przygotowanie projektów umów o realizację dzieł audiowizualnych z uwzględnieniem ochrony prawnoautorskiej,
  • opracowanie wzorów umów fonograficznych, kontraktów aktorskich i innych umów z zakresu wykonań artystycznych.

Jakie usługi obejmuje pomoc prawna kancelarii?

W dochodzeniu roszczeń niezbędna może okazać się profesjonalna pomoc prawna. Adwokat, posiadający wiedzę i doświadczenie w tego rodzaju sprawach, może sporządzić pisma sądowe, zweryfikować lub napisać umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich, a także występować w imieniu twórcy, którego dobra osobiste zostały naruszone, przed sądem.

Kancelaria adwokacka Legal Alliance z Warszawy specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a w szczególności przepisach prawa autorskiego. Celem tego prawa jest zabezpieczenie własności twórcy utworu przed bezprawnym wykorzystywaniem, przywłaszczeniem, kopiowaniem lub plagiatowaniem dzieła. Dokonanie którejkolwiek z tych czynności uprawnia pokrzywdzonego autora do wystąpienia o odszkodowanie z tego tytułu

Nasza obsługa prawna obejmuje doradztwo w zakresie własności intelektualnej, oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych przejawów twórczości oraz wszelkie aspekty dotyczące prawa własności przemysłowej (wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, tajemnice handlowe). Prawnik naszej kancelarii opracuje dla klienta wzory umów fonograficznych, kontraktów aktorskich oraz innych umów z zakresu wykonań artystycznych.

Prawo autorskie, a plagiat

Pojęciem, które sprawia współcześnie wiele problemów, jest plagiat. Uważa się, że narusza on osobiste prawa autorskie poprzez przywłaszczenie całości lub części cudzego utworu, pracy, wytworu artystycznego itp. Za plagiat uznaje się również zapożyczenie fragmentu cudzej twórczości, który prezentuje się jako swój. Osobie, której zostanie udowodniony, grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Warto wiedzieć, że wykorzystanie cudzego pomysłu we własnej twórczości nie jest plagiatem. Nie jest nim również stosowanie podobnych określeń, wyrazów lub zabiegów stylistycznych, albo dokończenie dzieła stworzonego przez kogoś innego. Kancelaria adwokacka Legal Alliance w Warszawie reprezentuje osoby oskarżone lub będące ofiarą plagiatu. Osobom zmagającym się z tym problemem oferujemy porady prawne na podstawie obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądów.

Obsługa prawna mediów społecznościowych

Kolejną dziedziną, którą zajmuje się nasza kancelaria prawna, są nowe media. Na prawo mediów składają się przepisy dot. reklamy, prawo prasowe i prawo internetowe. Kancelaria adwokacka Legal Alliance pomaga artystom, dziennikarzom, wydawcom oraz osobom zajmującym się szeroko pojętym marketingiem i reklamą. Prawo mediów ma szeroki zakres i dotyczy wielu aspektów, dlatego doświadczony prawnik może pomóc klientowi właściwie zabezpieczyć interesy.

Pomoc prawna może być szczególnie przydatna w zakresie sporządzania opinii, oceniania materiałów publikowanych poprzez media społecznościowe, tworzenia sprostowań i komunikatów prasowych. Adwokat specjalizujący się w prawie reklamy jest w stanie ocenić kampanię pod względem zgodności z prawami konsumenta, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz regulacjami ustawy o radiofonii i telewizji.

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej obejmuje kwestie prawnoautorskie (m.in. dotyczące IT- oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych przejawów twórczości) oraz wszelkie aspekty dotyczące prawa własności przemysłowej (wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, tajemnice handlowe).