Paweł Derlikowski poprowadził wykład podczas 69 seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego:

04.11.2014

Odpowiedzialność  prawna za treści w Internecie.

Paweł Derlikowski poprowadził wykład podczas 69 seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego: Odpowiedzialność  prawna za treści w Internecie. Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Seminarium odbyło się w Warszawie w dniu 4 listopada 2014 r.