Separacja – co to za instytucja prawna?

09.01.2023

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym według art. 611gdy pojawia się zupełny rozkład małżeństwa każdy z małżonków może żądać, aby Sąd rozważył wydanie orzeczenia o separacji. Jest to jeden z głównychpowodów na, który powołują się małżonkowie w przypadku podjęcia decyzji o separacji.

Istnieje również wyjątekgdzie Sąd może nie wydać orzeczenia o separacji mianowicie jest to sytuacja gdzie byłoby zagrożone dobro i zdrowie psychiczne małoletnich dzieci, które powstały z owego związku, separacja nie byłaby również dopuszczalna, gdy z innych względów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków w sytuacji gdy nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci.

Art. 612porusza kwestię gdy zdania małżonków o separacji byłyby podzielone i gdy jeden z małżonków żądałby rozwodu bez uprzedniego orzeczenia separacji, a drugi z małżonków widzi szanse na porozumienie i uratowanie wspólnego małżeństwa dlatego chciałby w pierwszej kolejności by Sąd orzekł separację.  Art. 612mówi wprost i stawia sprawę jasno, że gdy zdania między małżonkami są podzielone, ale żądanie rozwodu jest w pełni uzasadnione Sąd orzeka rozwód. Może również pojawić się sytuacja gdzie z konkretnych i wiadomych przyczyn orzeczenie rozwodu nie może być dopuszczalne, wtedy Sąd podejmuje decyzję o orzeczeniu separacji.

Gdy mówimy o winie, małżonkowie nie muszą podejmować decyzji o tym z czyjej winy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, obarczać się nią wzajemnie i dodatkowo psuć relację między sobą. Zgodnie z art. 613§ 2 gdy małżonkowie zgodnie żądają  orzeczenia separacji Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Sytuacja wygląda wtedy tak jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Orzeczenie separacji powoduje określone skutki prawne, które reguluje ustawa.

Art. 614szczegółowo je wymienia:

- separacja ma takie same skutki jak orzeczenie rozwodu, chyba, że ustawa stanowi inaczej,

- podczas trwania separacji niemożliwe jest zawarcie nowego małżeństwa,

- małżonkowie mogą sobie wzajemnie pomagać jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba lub gdyby sytuacja tego wymagała,

- art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oprócz § 3, stosuje się odpowiednio gdy zachodzi sytuacja obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu,

- brak możliwości zmiany nazwiska.                                                                                             

Gdy mówimy o zniesieniu separacji za obopólną zgodą obojga małżonków Sąd postanawia o orzeczeniu o zniesieniu separacji. Pomoc może okazać prawnik. W momencie zniesienia separacji ustają jej skutki oraz Sąd orzeka o opiece nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.