Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 14 grudnia 2017r. prelekcję na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 14 grudnia 2017r. prelekcję na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

14.12.2017

Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 14 grudnia 2017r. prelekcję na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Tematem wykładu były regulacje prawne w zakresie rejestracji i stosowania środków ochrony roślin. Dodatkowo zostały omówione kwestie rozpoznawania i obrotu środkami podrobionymi.