Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 11 stycznia 2018r. prelekcję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 11 stycznia 2018r. prelekcję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

19.01.2018

Paweł Derlikowski wygłosił w dniu 11 stycznia 2018r. prelekcję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Tematem wykładu były regulacje prawne w zakresie rejestracji i stosowania środków ochrony roślin oraz adjuwantów. Dodatkowo zostały omówione kwestie rozpoznawania i obrotu środkami podrobionymi.