Paweł Derlikowski udzielił w dniu 15.01.2014r. wywiadu programowi informacyjnemu TV Republika omawiając

15.01.2014

Paweł Derlikowski udzielił w dniu 15.01.2014r. wywiadu programowi informacyjnemu TV Republika omawiając wprowadzony zakaz reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych.