Paweł Derlikowski udzielił w dniu 12.08.2014r. wywiadu Polskiemu Radiu 24

Paweł Derlikowski udzielił w dniu 12.08.2014r. wywiadu Polskiemu Radiu 24

12.08.2014

omawiając zmiany w prawie spadkowym, w szczególności instytucję zapisu windykacyjnego.

Paweł Derlikowski udzielił w dniu 12.08.2014r. wywiadu Polskiemu Radiu 24 omawiając zmiany w prawie spadkowym, w szczególności instytucję zapisu windykacyjnego.

Link do artykułu