Paweł Derlikowski po trzech latach procesu wygrał sprawę przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Paweł Derlikowski po trzech latach procesu wygrał sprawę przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

06.01.2014

Paweł Derlikowski po trzech latach procesu wygrał sprawę przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria reprezentowała pracownika, któremu ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego. Sprawa miała charakter precedensowy.