Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

02.06.2022

Nawet gdy na początkowym etapie rozwodzący się małżonkowie nie widzą potrzeby formalnego uregulowania zasad widzeń z dziećmi należy się zastanowić, czy nie lepiej mimo wszystko prawnie uregulować szczegółowych zasad sprawowania opieki.

Przykład rozprawy

Sąd orzekając rozwód pomiędzy małżonkami, powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce, ograniczając władzę rodzicielską ojca do współdecydowania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących wychowania dziecka. W wyroku sąd przyznał mężczyźnie prawo do kontaktów z córką dwa razy w miesiącu w weekendy oraz przez dwa tygodnie wakacji letnich każdego roku. Rodzice nie wnosili, aby sąd szczegółowo uregulował kwestie kontaktów ojca z dzieckiem. Sami rodzice także nigdy nie ustalili szczegółowych zasad sprawowania opieki. Wizyty odbywały się spontanicznie, często nieregularnie.

W grudniu 2016 roku ojciec nie pojawił się na ustalonym spotkaniu, tłumacząc, że nie otrzymał wolnego od pracodawcy. Zamiast umówionych 17 i 18 grudnia pojawił się po dziecko 4 dni później. Po tym incydencie matka każdorazowo odmawiała zgody na spotkanie. Po kolejnej kłótni w maju, mężczyzna wezwał kobietę do zaniechania naruszeń prawa polegających na bezprawnym ograniczaniu jego kontaktów z córka. Miesiąc później również na piśmie zwrócił się do byłej małżonki ze wskazaniem terminu, w którym chciałby zabrać córkę na wakacje.

Ojciec złożył do sądu by każde uniemożliwienie mu kontaktu z córką przez jego byłą żonę było karane nakazem zapłaty kwoty 150 zł. Twierdził, że od prawie roku nie ma możliwości kontaktu z córką, ponieważ jej matka nie odbiera jego telefonów i „nie umożliwia rozmowy z dzieckiem”.

W odpowiedzi była małżonka zażądała oddalenia wniosku. Wyjaśniła, że nie ogranicza ojcu kontaktów z dzieckiem, to on z uwagi na pracę za granicą korzysta z przysługującego mu prawa do spotkań nieregularnie. „Trudno z nim ustalić konkretne terminy kontaktów, gdyż kontaktuje się z zaskoczenia w ostatniej chwili”. Wymieniła sytuacje, w których mężczyzna wcale nie pojawił się na umówionych terminach widzeń.

Sprecyzowany zakres obowiązań

W omawianej sprawie powstało pytanie czy lakoniczne ustalenia wyroku rozwodowego w kwestii kontaktów z dzieckiem umożliwiają uwzględnienie roszczenia ojca. Pamiętać należy, że treść i zakres zobowiązania musibyć sprecyzowana w orzeczeniu sądu ewentualnie ugodzie sądowej lub mediacyjnej.

W niniejszej sprawie sąd wskazał, że wyznaczanie kwoty mającej obciążać rodzica, który przeszkadza drugiemu w spotkaniach z dzieckiem jest możliwe tylko, gdy jasno ustalono zasady widzeń.W tej sprawie tak nie było. Z uwagi na powyższe nie można zarzucić byłej małżonce, że swoim zachowaniem utrudnia wnioskodawcy realizacje uprawnień określonych w wyroku rozwodowym. Wniosek ojca został oddalony. W tej sytuacji ojciec musi wystąpić do sądu rodzinnego o uregulowanie sposobu korzystania z prawa do kontaktów z dzieckiem. Tak prezentuje się prawo rodzinne.