Jaka jest rola adwokata?

13.03.2023

Kim jest adwokat?

Samo słowo adwokat pochodzi z języka łacińskiego  advocatus, co oznacza wzywać na pomoc czy też  przyzywany na pomoc. Najprościej zatem powiedzieć, że osoba będąca prawnikiem świadczy pomoc prawną. W oparciu o art. 4 §1  Prawa o adwokaturze zawód adwokata można powiedzieć, że „polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.”

Czym zajmuje się adwokat?

Zatem czym zajmuje się codziennie adwokat skoro samo słowo oznacza człowieka wzywanego na pomoc? Cóż, świadczy on szeroko pojętą pomoc prawną wzglądem osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub politycznych, jednostek administracji publicznej i samorządowej, osób prawnych (np. spółek) czy innych podmiotów nie posiadających statusu osoby prawnej (zgodnie z Ustawą „Prawo o adwokaturze” Art. 4. Pkt. 2  i 3).

Zakres tego czym zajmuje się adwokat jest dość szeroki, ale można wymienić najważniejsze jego działania:

 • Udzielanie porad prawnych;
 • Sporządzanie opinii prawnych;
 • Analizowaniem dokumentów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami np. umowy;
 • Reprezentowaniu swoich klientów przed sądami i innymi instytucjami- zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi;
 • Pisaniem wszelkiego rodzaju pism np. wezwań do zapłaty, pisma procesowych;
 • Sporządzaniem treści umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów, mogących regulować działania jakiegoś podmiotu gospodarczego;
 • Przygotowywaniu projektów aktów prawnych np. projektów zmian w ustawach czy rozporządzeniach.

Należy wspomnieć, że w zawodzie adwokata nie ma stricte zdefiniowanych specjalizacji, jak na przykład ma to miejsce w zawodach medycznych. Adwokat nie zdobywa specjalizacji z zakresu jakiejś dziedziny prawa na podstawie zdania egzaminu. Każdy adwokat pracuje i doskonali się w zakresie takiej dziedziny jakiej chce, choć może też  świadczyć swoje usługi ze wszystkich dziedzin, być swego rodzaju prawnikiem ogólnym. Wszystko to zależy od niego samego i tego czy chce się wyspecjalizować w danej dziedzinie.

W prawdzie patrząc i porównując ten zawód z innymi można dokonać osądu, że jednak dokonanie wyboru o specjalizacji to dobra decyzja. Jest to uwarunkowane tym, że zmiany w prawie zachodzą bardzo szybko oraz tym, z jaką ilością przepisów prawnych trzeba się zmierzyć. Dlatego też wielu adwokatów zakłada wspólnie kancelarie, które zrzeszają kilku czy kilkunastu adwokatów o różnych specjalizacjach. Pozawala to na świadczenie usług w bardzo szerokim zakresie. Tak też działa nasza kancelaria (czy tu można dodać link do naszej strony o tym czym się zajmujemy?)

Natomiast jaka jest rola adwokata?

Rola adwokata jest bardzo obszerna. Jak już wcześniej wspomniano świadczy on usługi prawne, ale poza ta główną rolą można wskazać też inne, raczej o charakterze społecznym. Możne je podzielić na pewne zakresy, które oczywiście przenikają się między sobą, co związane jest ze specyfiką pracy adwokata.

 1. Adwokat to obrońca. Rola ta wiąże się z pomocą ludziom w zrozumieniu  obowiązującego praca, reprezentowaniem ich przed sądami i różnymi instytucjami. W tym zakresie ma służyć społeczeństwu i działać na jego korzyść.
 2. Adwokat to strażnik sprawiedliwości. Tutaj główną rolą, jaką odgrywa adwokat to stanie na straży praworządności kraju. Dzięki posiadanej wiedzy powinien on śledzić działania państwa i w razie potrzeby zareagować, podjąć działania, które przypomną radzącym, aby działali na korzyść obywateli.
 3. Adwokat to pomysłodawca. Poprzez kontakt z ludźmi, instytucjami i władzą ma najlepszą wiedzą, co można usprawnić, a co za tym idzie może mieć realny wpływ na stanowienie prawa w państwie (tworzenie nowych przepisów).
 4. Adwokat to nauczyciel. W tej roli kształtuje on wiedzę i świadomość obywateli z zakresu ich praw i obowiązków, podnosi świadomość społeczną np. poprzez przekazanie umiejętności czytania aktów prawnych, aby sobie nie szkodzić.
 5. Adwokat to filantrop. Ze względu na to, że mówi się, iż adwokat to zawód zaufania publicznego, powinien on właśnie wzbudzać powszechne zaufanie np. poprzez działania pro bono. Kiedy ma kontakt z ludźmi i im pomaga, często nieodpłatnie to pomaga to w budowaniu więzi i wzajemnego szacunku.

Rola adwokata w życiu społecznym jest bardzo ważna, gdyż każdego dnia reprezentuje ludzi przed sądami i innymi instytucjami, udziela porad, wnosi o zmiany legislacyjne bądź bierze w nich czynny udział, edukuje społeczeństwo jak również stoi na straży prawa (wraz z innymi zawodami prawniczymi).  Dlatego też zawód ten wykonuje się w przeważającej części z powołania.

Ważnym aspektem tego kim jest adwokat i jaka jest jego rola to fakt, że w swoich codziennych działaniach na rzecz klientów zawsze musi postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej. Oznacza to, ze jego działania zawsze muszą być skierowane na dobro klienta i nie mogą one zaszkodzić osobie dla której pracuje.

Idealnym posumowaniem roli adwokata są słowa C. J. A. Mittermeier : „Adwokaci istnieją ze względu na społeczeństwo, a nie obywatele ze względu na adwokatów”.