E-commerce w ujęciu prawnym

E-commerce w ujęciu prawnym

12.04.2022

E-commerce, czyli z angielskiego e-handel to nic innego jak transakcje handlowe, które dokonywane są przy użyciu Internetu. Z roku na rok  rośnie liczba transakcji dokonywanych drogą elektroniczną a dokonywanie zakupów przez Internet jest coraz popularniejszą metodą. Prowadzenie sklepów internetowych czyli tzw. e-commerce jest coraz popularniejszą formą działalności. 

W dużej mierze przyczyniła się do tego pandemia.  Sama branża e-commerce jest dość rozległym obszarem w skład którego wchodzi bardzo wiele elementów. Można wyróżnić:

1) sklepy internetowe

2) usystematyzowane platformy – zaliczyć do nich można allego.pl lub amazon, a sprzedawać można po spełnieniu ściśle określonych warunków. 

3) portale ogłoszeniowe – polegają na wystawieniu ogłoszeń przez  sprzedającego.

4) fora, grupy, media społecznościowe

Rodzaje e-commerce:

E-commerce można podzielić ze względu na rodzaj podmiotów, zawierających transakcje. Wyróżniamy:

1) b2b bussines to bussines a więc są to transakcje zawierane pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi.

2) b2c bussines to consumer – transakcje realizowane pomiędzy sprzedawcą a osobą fizyczną.

3)c2c customer to customer czyli transakcje pomiędzy dwiema osobami fizycznymi.  Do można zaliczyć takie platformy jak allegro czy olx oraz gumtree

4) c2b customer to bussines – transakcje w których to konsument jest sprzedawcą, a osoba prawna jest kupującym

Kto może stworzyć swój sklep internetowy? Praktycznie każdy. Są przewidziane trzy sposoby na założenie sklepu internetowego: można zacząć stwarzając portal od zera, skorzystać z oprogramowania typu open Skurce lub oprogramowania które oferuje tzw. gotowy sklep internetowy wymagający jedynie odpowiedniej konfiguracji. Kolejny krok to oczywiście wybór towaru lub usługi którą będziemy sprzedawać oraz dostawców.

W związku z tak prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki i dość dużym zainteresowaniem na prowadzenie swojej działalności w sieci pojawi się pytanie na co zwracać uwagę pod względem przestrzegania przepisów obowiązującego prawa? Przede wszystkim dla przedsiębiorcy prowadzącego e-usługi ważne są trzy elementy:

1) Posiadanie regulaminu. Przy czym należy podkreślić, że jest to obowiązek. Regulamin w sposób jasny, precyzyjny i wyczerpujący powinien określać warunki świadczenia usługi, zawieranie i rozwiązanie umowy oraz tryb reklamacyjny.

2) Ochrona danych osobowych – kluczowe jest tutaj rodo

3) Prawa konsumenta w przypadku świadczenia usług płatnych.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

Jak już zostało wspomniane wyżej regulamin sklepu internetowego jest obowiązkiem osoby prowadzącej sklep internetowy. Jego zapisy powinny w sposób, jasny, precyzyjny i wyczerpujący określać:

1) charakter sprzedawanych przez nas towarów lub usług

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3) wskazanie, które dane osobowe są chronione

4) sposób i termin płatności.

5) sposób i termin dostawy

6) termin na jaki obowiązuje umowa sprzedaży

7) informację o  możliwości wypowiedzenia umowy sprzedaży, dokonania reklamacji lub zwrotu towaru.

8) informację o prawie do odstąpienia od umowy oraz kto ponosi koszty wysyłki i przesyłki.

Brak wyraźnej informacji w tym zakresie skutkuje możliwością odstąpienia od umowy przez klienta przez okres ponad 12 miesięcy. Natomiast brak regulacji w zakresie poniesienia kosztów wysyłki i przesyłki skutkuje kosztami, które również będą ponoszone przez sprzedającego.

9) zakres odpowiedzialności sprzedającego za ewentualne niedostarczenie, zgubienie, zniszczenie towaru.

10) Informacja o możliwości rozwiązania sporu na platformie ODR (platforma służąca rozwiązywaniu sporów konsumenckich w branży e-commerce)

Najczęstszymi błędami jakie są popełniane przez sprzedawców to kopiowanie regulaminów innych sklepów internetowych, które można wyeliminować poprzez doradztwo prawne. Nie tylko naruszane są wtedy przepisy praw autorskich, ale tak stworzony regulamin może zawierać liczne błędy w zakresie obowiązującego prawa, w tym wprowadzać niekorzystne regulacje dotyczących konsumentów. Mowa tutaj w szczególności o klauzulach niedozwolonych (abuzywnych) które są zakazane przez prawo. Dotyczą one szczególnie zapisów które ograniczają w pewnym zakresie prawa przyznane dla konsumentów, a znaczenie rozszerzają uprawnienia sprzedającego, praktycznie zapewniając mu całkowitą ochronę przed odpowiedzialnością. W przypadku naruszenia przepisów i wprowadzenia w swoim regulaminie klauzul niedozwolonych na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapłacenia kary pieniężnej wynoszącej 10% obrotu uzyskanego za rok poprzedni.

Kolejną dość ważną kwestią jest przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe  to informacje , które bezpośrednio pomogą zidentyfikować daną osobę – imię i nazwisko, nr PESEL, adres IP czy również nick za pomocą którego następuje zalogowanie się do sklepu. Samo przetwarzanie danych osobowych to określone czynności polegające m.in. na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, przeglądaniu, usuwaniu informacji o konkretnej osobie. Aby móc przetwarzać dane osobowe konieczne jest posiadanie zgody osoby której dane dotyczą. Zgoda musi być konkretna i wyrażona w sposób jasny i jednoznaczny czy to poprzez wysłanie skanu zgody mailem czy też poprzez formularz. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujące prawo przewiduje bardzo surowe i wysokie kary pieniężne.

Korzyści z e-commerce

Dostęp do rynku jest nieograniczony. Sklep internetowy ma znacznie szerszy zasięg niż tradycyjny, stacjonarny. Jest więc to idealna szansa na zwiększenie swoich zarobków przez podmioty posiadające sklepy stacjonarne a także dość spora szansa dla osób, które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w handlu oraz chcących znaleźć dodatkowe  źródło dochodu. Zachętą jest też fakt, że nie trzeba posiadać dużego kapitału na start.  Prowadzenie sklepu internetowego to także możliwość sprzedaży produktów i usług nawet w nocy, gdyż taka forma nie jest ograniczona czasowo. Obecnie e-commerce oferuje dość duży wachlarz usług: od jedzenia po ubrania, akcesoria do wnętrz, multimedia i elektronikę. Dzięki temu można robić zakupy bez wychodzenia z domu, co jest dość wygodne i mniej czasochłonne tym bardziej, że wickość z nas żyje na wysokich obrotach.  Należy również podkreślicie ilość  produktów jaką posiadamy nie jest ograniczona przez żadne metraże tak jak jest to w sklepach stacjonarnych. Co więcej Internet umożliwią dość dobrą reklamę na szeroką skalę. Promocja sklepu jest możliwa w portalach społecznościowych, po współpracę z twórcami różnych treści internetowyc