Aktualności

Paweł Derlikowski po trzech latach procesu wygrał sprawę przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Derlikowski udzielił w dniu 29 października 2013r. Rzeczpospolitej wypowiedzi w sprawie...
Paweł Derlikowski udzielił w dniu 14 maja 2013r. wywiadu...
Paweł Derlikowski wygłosi w dniu 13 marca 2013r. prelekcję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....
Paweł Derlikowski wygłosił prelekcję na 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych.

15.02.2013

Paweł Derlikowski wygłosił prelekcję na 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych. Konferencja odbyła się w dniach 14-15 lutego w Centrum Kongresowym OSSA i była organizowana przez InHort Skierniewice, Bayer CropScience oraz Komitet Ochrony Roślin PAN. Prelekcja dotyczyła zmian w prawie wynikających z uchwalonej przez Sejm ustawy o środkach ochrony roślin.

1 2 3